2014-2020.5.01.21-2614 Külmhoone seadmete soetamine ja palgatoetus Hingeviiul matusebüroole,

Projekti kirjeldus

Hingeviiul OÜ on alates 2020.aasta septembrist Haapsalus tegutsev matusebüroo, mille missiooniks on pakkuda Haapsalus ja Läänemaal kvaliteetset ja inimeste soovidega arvestavaid matuseteenuseid. Tegevuskohaks on Haapsalu linnas aadressil Lihula mnt 27 asuv büroohoone.


Projekti eesmärk ja tulemused:

Ettevõtte tööefektiivsuse tõstmiseks ning teenustega seotud lisakulude vähendamiseks on järgmiseks etapiks külmakambri sisseseadmine koos selleks vajaliku tehnika ning remonditöödega. Projekti kogumaksumus koos käibemaksuga on 21 551,40 eurot, millest 15 000 kaetakse starditoetuse ning ülejäänu omafinantseeringu teel..


Projekti lühikokkuvõte :

Külmhoone seadmete soetamine ja palgatoetus Hingeviiul OÜ matusebüroole, et parandada ettevõtte tööefektiivsust ning teenustega seotud lisakulusid.

%d bloggers like this: